Ako ne volimo sebe,  kako možemo voleti one koji nas vole?  Nas ovakve?  Kakvi su tek oni ako smo mi njihov izbor?