O blogu

Pred Vama je blog zamišljen kao “crtice”, kraće ili duže zabeleške, nastale na mom putu kroz čaroliju zivota. Te su zabeleške nastajale i nastaju kroz dve moje paralelne biografije: formalne, u kojoj se profesionalno bavim ljudskom dušom i neformalne, u kojoj i sama putujem kroz život,  padam i dižem se , posmatram, osećam, slušam, pričam i prećutim, susrećem ljude koji mi se zadese na putu, ljude kojima se zadesim na putu, da im pomognem, da mi pomognu, jer “bog putuje incognito” a život ima svoje razloge zbog kojih se ljudi susreću i načine na koji to biva. Neke od zabeleški nastale su u mom profesionalnom radu, neke su, pak,  posledica mojih doživljenih iskustava koja su me oblikovala, kontakata po čekaonicama, na stanicama i aerodromima, hodnicima, hotelima, svuda gde se kreću ljudi koji traju svoje živote i koji su se u nekoj vremenskoj tački sudarili s mojim. Svi su me ti susreti sa ljudima nečemu naučili i ugradili se u sve sto znam, zato ih sve volim i duboko sam im zahvalna. Naučila sam da su svi ljudi pod kožom krvavi, da ništa nije kako izgleda i da svaki čovek nosi svoj krst. Naučila sam da je dobro sve sto pomaže i da mudri i blagonakloni ljudi često za nas urade više od profesionalnih pomagača jer je ljubav lekovitija od svake pameti. Naučila sam da je čoveku u nevolji najvažnije reći  “ne boj se”  jer je strah najveći čovekov neprijatelj. Naučila sam da sa znanjem raste neznanje i da nikada, baš nikada, ne možete poznavati čoveka, ni najbližeg, jer je čovekova duša velika dovoljno da se u nju smesti hiljadu naših pogrešnih pretpostavki i iluzija.

 Zato je jedino ispravno i pošteno – živeti, učiti i čuditi se svaki dan.

Voli Vas Tanja

Kontakt za zakazivanje psiholoških konsultacija:

tanjinblogemail@gmail.com

FB: TanjinBlog (porukom u inbox)