Običan siv jesenji dan i siva sudbina čoveka preko puta… sa lisicama na nogama i rukama… i maskom, po svim epidemiološkim pravilima… zamolim ga da skine masku da na trenutak vidim celo lice čoveka o kome treba da dam sud i – prepoznam čoveka… da, dešava se to, mali je ovo grad… i to što priča, to zbog čega mu se sudi, nije ono što sam o njemu mogla i da pretpostavim a činjenice su neumoljive i starije od svake pretpostavke makar ona bila i moja… i setih se, stoti put, onog što znam i uvek zaboravim, da ništa ne znamo jedni o drugima… ne poznajemo vrline grešnika, ni grehove pravednika, strahove hrabrih i smelost plašljivih, snagu slabih i moć nemoćnih… samo svrstavamo ljude i dogadjaje u fioke radi lakše orijentacije… pravimo neki red da se lakše snadjemo… instant, jer – takvo je vreme… i čini mi se, ponekad, da poznajući ljude samo poznajemo maske koje nose, baš kao i mi našu, i da se po tim maskama biramo i odbacujemo bez da istinski umemo, bez da istinski želimo da vidimo lice ispod maske… i kako bi, i da li bi dobro bilo da isto tako, kao ja ovom čoveku danas, možemo svakome da kažemo – „ hoćete li, molim vas, da nakratko skinete masku da vam vidim lice“ i da onda, na osnovu toga, biramo ili odbacimo stvarnog čoveka ispod maske koju je izabrao da nosi… da li bi nova saznanja o ljudima koje znamo bila vredna gubitka iluzija ili, možda, pozitivnog čudjenja… da li bi se pokajali, da li bismo predupredili neku nevolju, razočarenje ili je bolje ne znati ni dobro, ni loše, pa dokle traje.
Da li bi, u krajnjoj liniji, moć da vidimo ogoljenog čoveka, moć da pročitamo njegovu zadnju, najskriveniju misao bila monstruozna science fiction mogućnost od koje bi nas trebalo zaštititi… u ime svih odnosa koje imamo i onih koje ćemo tek imati.