Ima ona priča o čoveku koji je, gledajući napor leptira da izadje iz čaure, probušio čauru da mu olakša… leptir je izašao i vrlo brzo uginuo jer mu je za život van čaure trebalo upravo toliko snage koliko mu je trebalo da bude jači da izadje iz čaure sam… nedovoljno jak i nespreman za samostalni život napolju –  uginuo je… a čovek ga je ubio iz najbolje namere… da, “put do pakla popločan je dobrim željama”.
Svako od nas ima svoj ritam i ne treba insistirati na tome da svoj ritam prenesemo na drugog čoveka… ne treba da očekujemo da iko rešava stvari u svom životu na način i onom brzinom kojom bi mi to radili… i to nije lako, naročito, kada su naši najdraži u pitanju… mora se naučiti to umeće tihog prisustva bez direktnog mešanja… možemo reći, možemo ponoviti i ništa više… sve preko toga ne možemo… jer svaki čovek treba da stane iza svoje, a ne naše, odluke i da auto svog života vozi svojim putem i svojom brzinom, odgovoran za svaku promenu smera ili pritisak na gas ili kočnicu… pomažemo ako traže, ako baš traže… ne jer mi hoćemo da pomognemo… narcizam, tendencija da kontrolišemo, strah, nepoverenje ili, tek, potreba da budemo potrebni… ili superiorni… imaju mnoga lica… milosrdje nije uvek to kako izgleda… ne laskajmo sebi.
Pomoć koja je nametnuta može izroditi trajnu zavisnost onoga kome pomažemo… ili potpunu pasivnost… ili odsustvo svake inicijative i neprepoznavanje sopstvenog puta… ili neuživanje u životu jer nedostaje slatko osećanje uspeha… ili beskonačno očekivanje svake sledeće i sledeće pomoći i ljutnju kada ona izostane prvi put nakon što smo stotinu puta pomogli.
Pomozite ako traže, ako je pomoć potrebna onom ko treba da je primi a ne vama koji pomažete… recite šta imate, ponovite ako vas nisu čuli i povucite se. To je čin poštovanja drugog čoveka, njegove zrelosti i kompetencije i vaše vere da zna, da će moći… vere koja će učiniti da on stvarno zna i može jer vera u čoveka radja čoveka kome možete verovati.