„Neće se ponoviti, neću nikad više, gotovo je s tim”, kaže učenik koji redovno kasni na prvi čas, alkoholičar posle jos jednog brutalnog pijanstva, siledžija posle još jednog šamara, preljubnik posle još jedne prevare… i možda u deliću sekunde oni zaista veruju u svoje reči, a možda ni tad… a, „sve što je palo, bilo je padu sklono“ i svako ponašanje nosi u sebi seme koje ga ponovo radja… odlaganjem spremamo teren za novo odlaganje, činjenjem povećavamo verovatnoću da nešto učinimo ponovo… to važi za lažove, preljubnike, siledžije ali i za one s druge strane… one što veruju iznudjenim obećanjima koje im je neko dao jer su mu tražili, jer su to čekali… taj mali izgovor pred sobom da svi nastave dalje po starom … jer ništa udobnije od starog života, od starih cipela makar puštale vodu na sve strane.
Da je do obećanja, majke bi zatvorile odeljenja za bolesti zavisnosti, žene bi zatvorile kafane a brakovi nasilnika postali bi mirne luke.
Ali, uvek će biti onih što obećavaju i onih što im veruju, “show must go on”…
Kada mi kažu “obećao je da neće više, da će se promeniti”, ja vidim bezdan, i vidim neprekidan logički niz brojeva koji slede i gde sledeći broj ne vidi samo taj jedan čovek koji veruje da se ljudska priroda može promeniti sa dve reči, sa “neću više”… ni manje, verovatno.
Ne vrednujem, ne kritikujem, razumem… i slabost, i strah, i nemoć, i želju da bude drugačije, i ljubav i možda decu, i zajedničke kumove razumem, i sve stečeno, i celu zajedničku kilometražu i ceo dobar deo biografije razumem i ne sudim… ljudi smo i sva je istina u toj činjenici, ali ako već praštamo praštajmo, ne zato što verujemo iznudjenom obećanju, nego jer smo odlučili da preko nečeg predjemo, nastavimo dalje bez da stvarno verujemo u obećanje… manje će boleti sledeći put ako samo odlučimo da nastavimo bez da smo stvarno poverovali u promenu koja može biti jedino proces nikada reč.
Jer “nikad više” je fraza sa hiljadu pukotina… porozna i privremena kao kula u pesku koju će sledeći talas nečije prirode nepovratno odneti u more.


.