Očajna žena nije ista žena, drugačija je od one koju poznajete. Ako vam je, inače, prijatelj-sad nije. Zaronjena u očaj,  kao u duboku vodu,  drugačije čuje zvuke, drugačije vidi slike, pa i vaše lice.  Može da vas iznenadi, može da vas izneveri, kao i sebe,  uostalom.  U nju se ne može pouzdati-očajnu. Različita je od one koju znate kao vuk od psa. Neka vas ne prevare poznato lice i glas. Trebalo bi je zatvoriti jer se kreće po gradu s  ispravama koje samo glase na njeno ime.