Ima gubitaka u našim životima koji su neprebolni, definitivnih rastanaka sa onima koji nam obeleže život, sa ljudima posle čijeg odlaska svet neće biti isto mesto… nekad je to nečija smrt, nekad samo definitivan razlaz sa nekim ko je bio deo naše duše i čiji će nam komadić fizički nedostajati zauvek… i nema tu utehe, nema tu reči… tešiti čoveka koji je doživeo takav gubitak je skrnavljenje njegove tuge i naivan pokušaj igranja Boga… reći, “proći će, ko zna zašto je to dobro” ili neku sličnu besmislicu, znači ništa drugo do da ne razumemo nečiji bol i da nismo od pomoći… to su reči koje više vredjaju nego što pomažu jer na autentičan osećaj reagujemo praznim saosećanjem, na bolnu istinu frazom… i nezavisno od toga kakva je naša namera, da li ne razumemo ili smo samo nezgrapni, uplašeni od bola čije se dubine plašimo da ne povuče i nas, jedino što se tada može je ćutati jer reči su precenjene, reči ne mogu da zamene istinsko saosećanje… postoje stvari starije od reči… osećaj, razumevanje, zagrljaj, tišina u kojoj ćemo čoveku dozvoliti njegovo ljudsko pravo da samo bude sa svojim bolom tu pored nas, da ne mora da sluša naše rečenice, da ne mora da oblikuje svoje misli, da bude gramatičan ili razumljiv… reči dolaze posle, kad prodje prvi, inicijalni bol, kad može da se kaže, kad može da se čuje, onda one mogu imati neki smisao… a do tada, utešno je, ako utehe ima, biti tu, ćutati, možda zagrliti ako to neko može da primi i dati vremenu, i dati čoveku prostora da obradi, prihvati neprihvativo, dodje do vazduha i samo preživi trenutak.