Koliko bi manje posla bilo za psihologe, astrologe, vidovnjake i sve profesije i “paraprofesije” kojima se žene obraćaju sa pitanjem – da li će li me nazvati, da li će  oprostiti, da li se naljutio,  da li sam preterala,  kada bi se setile i oslonile na samo dve velike istine: “ko hoće – nadje način, ko neće – nadje izgovor” i “šta je vaše – ne mogu vam uzeti, šta vam uzmu – nikada nije ni bilo vaše”… jer ko nas voli – oprostiće nam gotovo sve, ko nas ne voli – neće ni smedju boju očiju.
I samo toliko, u tome je sva pamet… treba se samo toga setiti, smiriti se, ne činiti ništa i spremiti se…  ne na gubitak nego istinu… dobru ili lošu, ali jedinu.