U muško-ženskim odnosima koji traju, žena je, upravo, onoliko žena koliko je muškarac- muškarac pored nje. Muška i ženska energija u paru su u ravnoteži nezavisno od toga u kom su partneru oličene. Snažna muška energija muškarca neće opstati pored isto takve muške energije u ženi, a  njegova slaba muška energija će biti privučena manjkom ženske /viškom muške  energije/  s druge strane. One se, jednostavno, instinktivno prepoznaju i mere , a kod srećnih parova i doteruju kroz podsećanje ko su ako su u prethodnim odnosima izašli iz svoje prirode. Muške osobine kod  oba partnera pretvoriće njihov odnos u  mučnu  borbu za dominaciju a ženske u mlako tavorenje  kojem nedostaje energija da traje i koje se može lako prekinuti.