Kako ćeš znati da si zauvek završio sa nekim štetnim obrascem ponašanja, nekom lošom navikom, nekim toksičnim ljudima koji su te ranije skupo koštali… kako ćeš znati da više nikad nećeš završiti u slepoj ulici sa istim čovekom ili tipom čoveka koga si jedva preživeo… kako ćeš znati da se istorija neće ponoviti i da si naučio svoju lekciju zauvek?
Nećeš tako što ćeš u susretu sa tim čovekom ili njemu sličnim reagovati odolevši iskušenju… nećeš tako što ćeš ovaj put pobediti svoje demone… nećeš tako što češ stegnuti srce i pobeći u suprotnom smeru od objekta svoje žudnje… nećeš… znaćeš tako, i samo tako, što ćeš pri susretu sa tim čovekom, ili tim tipom čoveka na koga si ranije reagovao, ostati potpuno ravan… bez da sebe kontrolišeš jer neće biti ništa za kontrolisati… nećeš se izboriti sa svojim demonima jer neće biti demona za boriti se s njima… bićeš miran, kao voda, bez ikakve reakcije u telu… možda ćeš razumom prepoznati nekadašnju opasnost, možda čak ni to.
To je prava imunizacija koju samo preležana bolest, od koje umalo nisi umro, ostavlja.