Lakmus papir je u hemiji poznat kao papir koji se različito boji u zavisnosti od toga da li je kontaktu sa bazom ili kiselinom… postoje lakmus papir ljudi… po tome kako se ponašaju s nekim, da li su srdačni ili odbojni, ljubazni ili neprijatni možete nepogrešivo prepoznati trenutni status tog čoveka u nekoj društvenoj grupi: da li je u usponu, na zenitu ili silazi… to su nepogrešivi detektori tačaka moći… opasni, prevrtljivi, licemerni igrači … prvi koji nepogrešivo nanjuše uspeh, ali i krv… opasniji od onih koje ocenjuju najvišom lekcijom na skali moći jer moćni dodju i prodju a ovi lakmus papiri traju… sitni ljudi čija se forma i granice oblikuju od slučaja do slučaja, više puta dnevno, sa svakim čovekom ponaosob… obavešteniji nego “Službeni glasnik” jer znaju pre njega sve o svakom… znaju skrivene stvari i “gde djavo spava” jer ih to zanima kao što neke druge zanimaju vesti… ne dajte na sebe s njima… ako ne ustuknete pred njihovim ispitivačkim pogledom pomisliće da postoji nešto što o vama ne znaju, neka super moć za koji nisu čuli, a to će vama uštedeti neprijatnost njihovog lošeg postupanja s vama… ljudi su, ma koliko sebi laskali jer su puška i nož kod njih, životinje, koje se kao i sve druge, dele na lovinu i predatore… ovi ljudi to najbolje znaju i na tome grade svoje odnose… ako niste predator lako mogu da pomisle da ste lovina i zato povremeno sa njima morate izgledati kao predator… da vam ne bi svojim igrama smetali dok na miru ispijate kafu i živite svoj život kako želite… bez da ste lovac, bez da ste plen.