Ma, pusti…

kažemo dragim ljudima kada na najkraći način hoćemo da poručimo da su zaglavljeni u nekoj temi, da su u živom blatu svojih misli i osećanja gde što više mrdaš dublje propadaš…

kad na nešto trošimo energiju koja nije proporcionalna temi a kad se rešenje ne nazire ili nikako ne dostiže ako idemo tim pravcem…

pusti –  znači “otpusti, batali, ne bavi se time, ne muči se – nema svrhe”…

pusti –  znači “prihvati privremeno tako kako jeste i sačekaj povoljan momenat da nešto uradiš ili promeni cilj”…

pusti –  znači “vidim da je loše to što premotavaš po glavii ili to što radiš a ne mogu da ti objasnim rečima koliko gubiš vreme i energiju… i živce”…

pusti –  znači” vidim šta ti ne vidiš jer si zaslepljen nečim, ja vidim dalje jer nisam i znam da nema svrhe u mučenju namučenog uma”… jer fantazija o nesreći ume da bude moćnija od nesreće, sa više detalja, sigurno…

pusti je miran, blag način da zaustavimo akciju koja je postala iracionalna zbog lošeg odnosa dobiti i štete, zbog viška loših emocija u koje smo uronjeni…

pusti to što te neće, tog što te neće, to što ne može, to što se odupire.
Samo pusti.
Pusti.