Ljudi se kreću kroz život svojom brzinom, ne vašom… brzima je teško da to shvate… i svako ima pravo na svoj tempo kojim raste i sazreva kao i na granice dokle ide… i neki će ljudi uprkos svojim terapeutima odlučiti da neće dalje jer nije bezbedno i to je u redu… i nikad neću zaboraviti kada sam kao student završne godine psihologije prisustvovala razgovoru koji je moj profesor vodio sa pacijentom kojeg je lečio od socijalne fobije (straha da govori pred drugima, osećaja da mu je neprijatno u društvu, da nije adekvatan, da svi gledaju u njega i svi vide njegov deficit), kad je čovek izašao ja sam, “pametna”, kako to može samo student pred diplomskim ispitom kad još nije postao to za šta se školuje, pitala profesora: “Zašto ga lečite od fobije?… to nije njegov pravi problem… ovaj čovek voli svoj pol i to je u suštini njegovog problema”… Sećam se odgovora profesora: “Odlično, recite mu to i šta ćete s tim… čovek je u braku, ima decu… mislite li da može da podnese takvu istinu o sebi koju ne prepoznaje… jeste svesni odgovornosti koju imate ako mu to kažete, a on je ceo život izgradio da pokrije to što ne želi da zna… ko vam daje pravo da mu srušite svet… hoćete li da ga ubijete?”
Ne treba ljude ubrzavati, terati preko njihovih limita, ne treba ih razgradjivati ako ne umemo da ih sastavimo… ako su ceo život organizovali oko nečeg što osećaju kao slabost, oko nekog dela sebe koji ne prihvataju jer im je preteško da to urade, ne treba to dirati… treba dozvoliti čoveku pravo na sopstvene izbore jer on uvek bira ono što mu je u tom trenutku lakše da prihvati… Ne rasturaj ako ne umeš da sklopiš da ti se ne desi kao onom što je rastavio stvar koja radi i sastavio je u stvar koja ne radi pa ostao sa viškom delova u ruci… o ljudima se radi, ozbiljne su to stvari.