Najtragičnije kod alkoholizma,  pored činjenice da uništava živote svima u neposrednoj blizini čoveka koji pije,  je to da bio on  otac, suprug, sin, vrhunski lekar, vojnik, pisac, ekspert u bilo čemu čime se bavi, činjenica da je zavisan od alkohola koji menja njegov um i ponašanje, boji svaku njegovu aktivnost i ma šta da je i čime se bavi,  alkohol ga najsnažnije definiše i on je pre svega čovek koji pije.