Dobra i loša vest…
Sve će proći…
Svaka sreća i svaka nesreća…
Pa, kome je za slavlje a kome za brigu…
I svaki trenutak je trenutak bio on minut ili godina dana…
I ništa, kao što reče pesnikinja, nije trajalo duže od tri dana…
Fotografija hvata trenutak i samo je tu on uhvatljiv – duže od toga je iluzuja.
„Ne možeš se dva puta okupati u istoj reci“…
I voleti isto svaki dan…
Jer ni mi nismo isti svaki dan…
I u svakoj se nevolji treba zapitati „da li će mi ovo sutra biti važno, a za mesec, a za godinu“ i tako ćemo doći do prave mere nesreće i mnoge će se smanjiti ili nestati…
Sve će proći ako je za utehu…
Ali i mi ćemo što nije baš nešto što raduje…
Ali dok nas ima, dok smo tu – budimo dobri sebi i drugima
Jer samo to se važi.