Deca koja su prošla neka iskustva gde su morala da razviju šesto čulo da prežive, koja su odrastala u porodicama gde je nemušti jezik bio bogatiji od izrečenog, gde su se čitala lica i osluškivala energija pre nego slušale reči i razgovor, gde se mnogo slutilo i shvatalo izmedju redova, gde se nije znalo šta tata misli a mama oseća ni šta će se desiti medju njima i u kući danas, večeras, uopšte… deca koja su čulila uši da čuju razgovor iz roditeljske sobe osećajući da im život od toga zavisi ili su, pak, zatvarala uši da ne čuju disonantne tonove… deca koja su morala da mogu jer je to bila stvar preživljavanja, koja su strepela a da to nisu znala jer su bila mala za složene izraze ali ne i za kompleksna osećanja za koja nisu poznavalai reči… deca koja su morala rano da odrastu jer je biti mali, slab i bespomoćan bio luksuz koji sebi nisu mogla da dozvole jer su morala da budu spremna za, ne znajući šta, ali za nešto sigurno… deca koja su skraćivala svoje detinjstvo jer je ono bilo vreme koje nije smelo da se gubi u nečinjenju ničeg jer je izgledalo da nešto moraju odmah da učine, oni… ta deca, ti ljudi sada, se prepoznaju po tome što, bez da hoće, lako čitaju energiju ljudi u prostoru i njihova stanja, lako razlikuju stvarno od lažnog, i smeh i plač, ne daju se prevariti formom, osećaju pojačano svako i najmanje talasanje duše u onom do sebe bio im on drag ili samo slučajni prolaznik kroz život, osećaju svaku sitnu anomaliju koja bi mogla da naraste i eksplodira kao nekad, kao onda u njihovim životima… dar koji neki drugi nikada neće da imaju, koji će grešiti u proceni jer će gledati očima i slušati ušima, a ovi to odavno ne rade… jer će ti drugi biti amateri u nečem gde su ovi ljuda, deca od pre, profesionalci… veterani od svojih sedam pa naviše koji su skupo platili svoje znanje i moć koju nisu tražili i koju bi izbegli da su mogli da biraju… ali nisu mogli – znanje je biralo njih.