Poznajem ženu koja uredno, nepozvana, odlazi u posetu kod svakog teško bolesnog poznanika koji mesecima leži… koja isto tako uredno odlazi na svaku sahranu da izjavi saučešće ožalošćenom s kojim jedva da i govori… i rekao bi neko kako je to vrlina da nije reč o ženi sa kojom ti isti ljudi nisu mogli da podele ništa lepo što im se u životu dešavalo, ni rodjenje, ni unapredjenje, nikakav uspeh, ali je zato nepogrešivo dolazila da, pod maskom brige i saučestvovanja, svedoči padu i nesreći što je privilegija i obaveza samo najbližih, onih sa kojima se prethodno delila sreća i uspeh… najteži trenuci su samo za one koji te vole… ili te bar ne mrze… ako nisi bio u stanju da budeš uz čoveka kad slavi ne treba da nepozvan dolaziš onda kada bi da sakrije lice umazano suzama, iskrivljeno od bola, poravnjano od tuge… nije u redu da dodješ onda kada ne mogu da ti kažu šta ćeš ti ovde, kada ne mogu da te oteraju, a celo njihovo biće vrišti, celo njihovo biće urla za potrebom da u intimnom krugu samo prežive nevolju koja ih je snašla.
Voajeri nesreće… predatori koji namirišu krv… oni koji se skupe da gledaju udes, da svedoče smrti, nemoći, bolesti… ljudi koje ne možeš oterati, od kojih ne možeš pobeći jer si svojim jadom zabavljen i jer bi to bilo ružno, jer – eto, došli su… ali, došli da svedoče nečemu što ne želi svedoke, trenucima kada bi čovek koga nemilosrdno posmatraju samo želeo da nestane, da bude nevidljiv, da sakrije lice u neko drago rame ili vrat i da se, kao čovek koji na to ima puno pravo, pošteno raspadne na hiljadu delova bez očiju koje ga radoznalo gledaju.
Velike se nesreće samo za bliskima dele..