Oprostiti je teško iz razloga što je bol koji nam je nanet još živ i što je srastao sa mogućnošću oproštaja… ne možemo oprostiti jer ne možemo razdvojiti to dvoje, ne možemo zaboraviti bol… jer boli još uvek i samo sećanje na povredu… i dok god boli teško je oprostiti… ali kažu treba oprostiti zbog sebe i to je sasvim tačno… jer onaj koji nas je povredio teško da je toga svestan a ukoliko i jeste ne misli o tome i to ne definiše njegov život u ovom času… a mi, ako živimo u stanju bez oprosta – živimo u stanju bola i poziciji žrtve…stalno, opet i ponovo oživljavamo sećanje na povredu i emitujemo energiju povredjenog čoveka… kao da još vičemo jer su nam nekad prignječili prst… i to je potpuno neracionalno… i drži nas u stanju bola i takvi, prignječenog nokta, mi ne možemo da doživimo, primetimo, osetimo, prepoznamo ništa drugo što se oko nas dogadja… od bola i vriska ne čujemo druge zvukove, ne vidimo druge slike… živimo bol koji više ne postoji sem u sećanju… a ono je sada štetno jer ometa formiranje novih doživljaja, novih utisaka, novih, lepših sećanja kojih se tako lišavamo.
…. i malo starog, dobrog zdravog razuma nije na odmet – odvojite stari bol od sadašnjeg trenutka, kao kuglu od olova… bacite ga daleko, daleko i olakšajte sebi… jer stvarno nema svrhe, jednostavno, nema svrhe… bilo je to nekad, bio je to neki čovek, bila je to neka povreda ali odbacite taj bol, olakšajte sebi, ne mučite sebe više… jer za razliku od tog trenutka, kada vam je neko drugi naneo bol, sada to sami radite sebi…  i onda – oprostite, pustite, otpustite… jer stvarno nema svrhe da ližete povredjenu šapu uvek i ponovo… tako neće zarasti jer je stalno povredjujete  i ne date bolu da prodje… pustite, završite, zbog sebe, zbog tog jednog života koji imate.
… jer stvarno je potpuno besmisleno… zar nije?