I najnerazumljivije stvari imaju svoju logiku. To što se naše rasudjivanje o nečem ne poklapa sa stvarnim dogadjanjima ne znači da u njima nema logike već da naša logika nije logika uopšte i da zbog našeg neuspeha da razumemo stvari  ne znači da one nisu razumljive  jer činjenice su starije od svake naše predpostavke.