Poznajem ženu koju je bivši suprug povredio prevarivši je pre oko trideset godina… i svaki put, kad je sretnem bilo samu ili sa nekim ljudima, ona ponovo priča o tome s nesmanjenom žestinom, okamenjena u svojoj mržnji… od koga god da je, kakva god da je povreda, vredi li ona toliko da i posle nje ostane samo ona i da je taj dogadjaj postao, ne stožer njenog života, nego život sam… koliko je to besmisleno, koliko je pogrešno sebi za života podići spomenik od mržnje, spomenik koji će tebe da pojede a objekat mržnje će negde živeti svoj život i ne znajući to.
I nekako mi ružno to izgleda… i ne liči mi to na ljubav njenu izneverenu… da je bilja ljubav prošla bi do sada i ona bi prebolela i nastavila dalje… vidim samo njeno od mržnje izmenjeno lice sad kad više nema smisla i čini mi se da bi, da nema tog čoveka, ova žena mrzela nekog ili nešto drugo, da je njena mržnja jedina večna kao mali, tragični “perpetuum mobile” koji sam sebe hrani i održava.
Jer provesti život i sve svoje dane, ograničen ljudski vek, slep za slike i boje oko sebe, je ne samo najbesmisleniji od svih besmislenih načina da se proživi život, nego i ruganje tvorcu, kosmosu, komegod koji je stvorio čoveka da živi, raste i uzme od života mnoge darove… i opet je to u svojoj biti agresija a ne ljubav koju ljudi prepoznaju odbijajući da učestvuju u tužnom igrokazu ove žene koji više nikoga ne interesuje.
I vidim, takodje, ne ljubav nego karikaturu ljubavi, kao na onim crtežima sa velikim nosem, ružnim mladežom ili bilo kojim prepoznatljivim, nesavršenim detaljem koji obeleži lice koje se pred tim detaljem potpuno izgubilo.