Okrenuti glavu od neprijatnih prizora kakvih je pun svet… samo proći… mala odluka donešena u deliću sekunde kojom kupujemo mir, ako smo od takvog tkanja… samo okrenuti glavu od zlostavljanog deteta, tučene žene, šteneta ostavljenog u kutiji da umre na zimi… prosto gledati svoja posla, ne mešati se, produžiti…
… jer ako stanemo – to obavezuje… povlači novi niz naših akcija, sekunda postaje vreme koje ćemo posvetiti tome pored čega nismo prošli… uslediće ceo niz dogadjaja koje tada nećemo moći da izbegnemo jer skrenuli smo sa svog puta, najkraćeg puta do cilja kom smo se tog, nama običnog, dana, uputili dok je neko imao onaj dan „D“ koji mu možda menja život… ako se umešamo – delićemo sa onim koji pati njegov krst, preuzećemo odgovornost koja stoji iza nelepih prizora koji uznemiravaju, odlučićemo da budemo uznemireni duže nego je trajalo da samo okrenemo glavu… ne okrenuvši glavu od patnje – patićemo i mi.
I blago onom ko može da prođe a da ne oseti nemir… ne govorim o tome šta treba i šta je ljudski uraditi… govorim o lakoći života onih kojima je prirodno da okrenu glavu i ostave neprijatnu sliku tu gde su je sreli: na ulici, na snegu… prirodno kao kiši da pada, bez razmišljanja o drugim opcijama… bez mentalnih egzibicija, griže savesti, krivice, svih onih vrlina koje mogu da otežaju život… nastaviti… kao točak… koji nema dilemu da li da stoji ili se okreće… radi ono što mu je priroda i ne misli o predelima kroz koje prolazi, o onom preko čega prelazi… ne brine točak tudju brigu.
… i ako zastanemo da pomognemo nekom pored koga svi prolaze – postajemo upadljivi, izloženi, postajemo, nekako, neadekvatni jer smo se umešali, jer nismo produžili, tražili smo nevolju, komplikovali sebi život… šta nas se tiče tudja bespomoćnost, neko će drugi pomoći, „eno, ide neki čovek“…
I sve je tako mnogo lakše… okrenuti glavu, ne skrenuti s puta, ne dirati rutinu svog dana… pustiti, prepustiti drugom… „biće kako je sudjeno“ i slična opšta mesta kada se traži izgovor… tako je najbolje, tako je najlakše… najpametnije, sigurno… do onog dana, do onog trenutka kad se nadjemo na ulici, u snegu, u nevolji a pored nas prolaze ljudi okrenute glave… kad promenimo percepciju, naučimo gradivo po ubrzanom kursu i možda zapamtimo lekciju zauvek… onu o mečki koja igra, sve krećući se od vrata do vrata..