U novoj situaciji koja liči na prošlu, prethodno doživljenu, mi se, ako smo imali loše iskustvo i iskusili smo bol, plašimo da se ne bol ne ponovi i strepimo  jer se sećamo šta smo doživeli… a treba se setiti da smo preživeli i ostaviti prošlo u prošlosti, fokusirati se na to da smo još uvek tu, posle svega i da ne boli više.

Ali, proklet je čovek jer pamti bol…  jak bol pamti večno, razliven po krvotoku… jer dospeo je do svake ćelije… temeljit je on… u bolu je čovek nesrećan ceo, i kosa mu je nesrećna, i ruke i noge, i papuče, i džemper, i soba gde spava, i sto za kojim jede … i lečenje je dugo a izlečenje sporo i nestabilno… i ne osetimo kad smo izlečeni i da je prošlo…  jer bol udara snažno, u stomak, i ispod pojasa gde nije dozvoljeno…  naglo izbacuje iz ravnoteže i zato se pamti.

Da smo dobro –  ne vidimo odmah, ozdravljenje je neosetno…  i zato se plašimo novih/starih stvarii – bojimo se bola, bojimo se života… umesto da znamo –  preživećemo, ako mora, opet… i  da treba da nešto malo promenimo u svom stavu, da ne pravimo stare greške, da budemo pametni i odigramo malo drugačije, izbacimo neke poteze nakon kojih partija uvek ode dodjavola i stvari krenu u lošem pravcu… ponekad je samo dovoljno staviti sebe u centar svog sveta i ne gubiti fokus… i misliti o sebi kao beloj kraljici na tabli i osloniti se na svoje bele lovce i topove… i ne misliti o lepoti crnog kralja i njegovoj snazi.

A možemo i da samo ”kibicujemo” igrače koji igraju, i žive, i gube, i dobijaju…  i da tako gledajući proživimo život, jedini koji imamo, plašeći se da sednemo za sto i igramo  ponovo,  pametnije i  sećajući se šta smo naučili, a ne da smo izgubili.

…jer opet ćemo preživeti ali nećemo opet živeti i doživeti lepotu igre i zadovoljstvo pobede ako strah bude naš konačan izbor i bol zadnje čega se sećamo.