Kretanje je nužno. Možemo da zastanemo i odmorimo  ali, ako nam je zbog težine predjenog puta  teško da nastavimo i, ne daj Bože, sasvim prekinemo da se krećemo,  tada  neminovno i ne primetivši,  idemo nazad.  Zato i kažu “prijatelju u nevolji ponudi krevet da odmori ali potrudi se da ne  bude preudoban”… da mu se mirovanje ne dopadne previše i da se on ne zaustavi trajno. Jer usporavanje i prekid kretanja znače smrt, u krajnjoj liniji, psihološku kao i  fizičku, uostalom.