Sve se u prirodi odvija u ciklusima. Postoji vreme za dan, vreme za noć, za setvu i žetvu, plimu i oseku, cvetanje i radjanje, za akciju i za mirovanje, za reči i ćutanje. „Sve u svoje vreme, ne u tvoje vreme“. Grešimo kada hoćemo da na silu kreiramo trenutak kao i kada propustimo pravi… jer dobro odabran on ima veliku probojnost i daje početno ubrzanje svemu. Dobro odabran trenutak stvara prazninu velike usisne moći za svaku nadolazeću prijemčivu mogućnost.

Umeće  da se u ravnoj liniji vremena prepozna trenutak za akciju razlikuje lava koji ceo dan juri svoj obrok od onog koji uživa u njemu…i čoveka koji pokušava i pokušava bez da sačeka, odmeri i skoči kad je cilj najbliži i kad okolnosti rade za njega.