I dok god postoje majke koje nezadovoljne svojim životima prebijaju svoje sinove lomeći u njima svako dostojanstvo i dečju sreću i trajno im usadjujući mržnju prema ženama i dok god postoje roditelji koji devojčice odgajaju sa porukom „žensko je za muku rodjeno“, taj dečak i ta devojčica će se nepogrešivo pronalaziti u moru ljudi privučeni nevidljivom silom da bi zajedno, iz dana u dan, ostvarivali, u svojim nerećnim odnosima, roditeljsko proročanstvo.
On će, naučen da od žena dolazi sva njegova nesreća, uvek naći razlog da je zlostavlja i muči kao što je nekada davno njegova majka njega, zavadivši ga zauvek sa ženskim rodom,  a ona će ostajati uz njega u takozvanoj „turbulentnoj vezi“, koja nije sinonim za veliku strast nego veliku nesreću i duboku intimnu tragediju oba aktera, jer duboko u svom srcu misli, jer je naučena, da su ljubav i patnja uvek u kompletu, isprepletane, da je to ženski krst i sudbina, da to mora tako, da to svi rade i da je to jedini način da se traje udvoje.