Ne treba u partnerskim relacijama ići ispod svog nivoa, ne treba se zarad „mira u kući“  smanjivati, skupljati, gužvati da budemo manji od nekog ko ne može da dobaci do nas… jer  uradićemo mi  sve da se razlika ne vidi, da ne štrčimo… srašćemo sa merom koja nije naša i gotovo da ćemo prevariti ceo svet… ali , paradoksalno, nikad onog zbog kog smo to sve uradili… jer će upravo  partner koji nas nije dostojan  prepoznati falsifikat, osetiti  tu meru koja mu nedostaje da nam bude ravan, znaće on to dobro… i kad sve puzle sastavimo on će biti taj koji će  rasturiti sliku, on će odbaciti kvalitetnijeg od sebe mrzeći ga sve vreme zbog onog što radi, što se muči, ukraja i prekraja i mrzeće svoju sliku u njegovim očima jer se neke stvari, jednostavno, energetski odrede i izvagaju ma šta mi želeli, ma koliko se upinjali da se ne vidi, da traje.

I ma koliko to bilo bolno onom koji je sve učinio da se ugradi u taj odnos, to je, zapravo, na jednom dubljem nivou,  vrlo pošteno…, još jedna prava intervencija kosmosa koji ne dozvoljava takvu nelogičnost i nesrazmeru makar je mi birali   … jer prirodni su zakoni jači on naših želja i neprirodno spojeno – prirodno se rastura.