Možemo mi prekinuti sve loše odnose… sa roditeljima, prijateljima, pogrešnim partnerima… možemo se udaljiti od svega što nam uzima energiju… možemo napustiti mesta koja su loša za nas… možemo promeniti sredinu, grad, državu možemo promeniti… jedna stvar ostaje najvažnija… “mangupi u našim redovima”… naš unutrašnji monolog… naš nevidljivi konstantno prisutan saputnik, naša senka što nas prati u stopu … naš unutrašnji glas koji nas čini depresivnim, anksioznim, nesigurnim… onaj što govori “ne možeš, ne umeš, ne valjaš, biće loše, propašćeš, pazi”, glas koga psihijatri i psiholozi prevode u našu dijagnozu jer je on odredjuje… njega treba zauzdati, kontrolisati, prepoznati njegovo ružno lice, njega treba ućutati, ne slušati… i niko ne kaže da je to lako… srastao je on sa našim mislima, utkao se i upleo u njih pa je teško to klupko razmrsiti… treba naći tu nit, tu vunicu crvene boje i polako je slediti i izvlačiti iz tkanja naših misli, odluka, očekivanja…
Moći to uraditi, započeti, pa pomalo povećavati procenat uspeha, “uspešnost šuta” , to će biti prava pobeda i ono što će nas iz gubitnika proizvesti u dobitnika.
Unutrašnji glas mora da bude na našoj strani, dobar, pozitivan, pun ljubavi za nas, podržavajući, hrabar, negujući, ona sitna a krupna razlika izmedju “opet ne možeš” do “sutra ćeš moći”, ta razlika učiniće da sve životne utakmice bijemo na domaćem terenu sa publikom koja navija za nas, peva pobedničke pesme i na divan način urla sa tribina kad se lopta nadje u našem posedu.